Повећање цена комуналних услуга од 30%

јун 7, 2022 | Обавештења

Обавештавамо грађане да смо због новонастале ситуације, рата у Украјини и наглог скока цена били принуђени да нашем оснивачу Општини Бач и Општинском већу поднесемо захтев за повећање цена комуналних услуга за 30%. Општинско веће је дало сагласност на наш захтев тако да ће нови ценовник комуналних услуга које пружа ЈКП „Тврђава“ Бач ступити на снагу од 01.07.2022. године. До промене цена дошло је због наглог скока цена горива, електричне енергије, натријум хипохлорита, резервних делова за водовод и канализацију као и других роба које утичу на формирање цена услуга које пружа наше предузеће.

По основу оправданости повећања цена, навешћемо процентуална увећања свих основних и неопходних ставки који утичу на формирање цена комуналних услуга, односно увећање основних инпута који чине саставни део поједине цене.

  • електрична енергија – тренутна цена по kWh је 8,91 динара без ПДВ-а, док предложена цена по Понуди ЕПС-а, према нашем предузећу,  износи 30,66 динара без ПДВ-а, што је процентуално увећање од  344,10 %.
  • цена натријум хипохлорита (хлор) – према Уговорима о набавци натријум хипохлорита, у месецу фебруару 2021. године, цена по килограму као јединици мере износила је 20,00 динара без ПДВ-а, у месецу мају 2021. године, цена по килограму је износила 38,00 динара без ПДВ-а, док је на дан 17.05.2022. године, цена по килограму 60,00 динара без ПДВ-а, а према речима нашег добављача, цена ће још расти за 30 евра по тони, са сваким новим увозом. Процентуално исказано увећање цене натријум хипохлорита износи 300%.
  • делови за водовод и канализацију – у периоду од доношења претходног Ценовника у јуну 2020. године, просечно увећање цена свих неопходних резервних делова за водовод и канализацију је 40 %.
  • цена горива – је у периоду од августа 2021. године до маја 2022. године дизел гориво је у просеку поскупело 40%, што значи да је цена горива у августу износила 145,70 динара а мају 2022. године цена за исто је 203,49. динара.

Подсећамо да је последње повећање цене услуга било 01.08.2020. године и износило је 40%.

Последња обавештења