РЕКОНСТРУКЦИЈА БУНАРА У БАЧУ

јун 28, 2022 | Обавештења

Јавно комунално предузеће „Тврђава“ Бач је управо завршило реконструкцију два водоводна бунара у Бачу и то бунар бр. 2 и бунар бр. 7 недалеко од црпне станице код школе у Бачу. Замењене су бунарске пумпе, убачене су нове, замењене су старе дотрајале цеви са прирубницама, уграђене су нове, промењени каблови, спојнице и остали пратећи делови тако да ће у сваком тренутку Бач имати најмање четири бунара спремна да водоснабдевање буде у складу са потребама наших грађана у Бачу. Ова инвестиција је вредна око 600.000,00 динара и урађена је сопственим средствима.

Последња обавештења