Активности комуналне групе

окт 17, 2022 | Обавештења

Комунална група ЈКП „ТВрђава“ Бач је данас била активна на више локација у Бачу и задацима које је успешно савладала.

Кошење индустријске зоне ротационом косилицом,

Покошена раскрсница код пруге.

Покошена острва код аутобуске.

Кошење тримером код нове зграде у улици Оскара Давича.

Извађено је и однешено дивље растиње, које се налазило код семафора и нове зграде у улици Оскара Давича где је комуналној групи у помоћ прискочила комбинована радна машина и камион кипер.

 

Последња обавештења