Грађевински радови у Вајској

окт 5, 2022 | Обавештења

Грађевинска група ЈКП „Тврђава“ Бач је искористила лепо време за радове око црпне станице у Вајској.

У току су радови на постављању – зидању новог оградног зида и поправка постојећих оградних зидова око црпне станице.

Последња обавештења