Куповина Трактор косачице Stiga Tornado 3108 HW 068954

јун 16, 2022 | Обавештења

Купљена је нова самоходна трактор косачица Stiga Tornado 3108 HW 068954 од сопствених средстава и дата на коришћење Сектору за комуналну хигијену. Прошле 2021. године је исто од сопствених средстава купљена самоходна трактор косачица STIHL RT 4097.0 SK која је дата на коришћење Сектору за комуналну хигијену чиме се подижемо за једну степеницу напред ка циљевима који се огледају у стратегији стабилног раста и самим тим се повећава продуктивност и квалитет пружених услуга и задовољство корисника квалитетом пружених услуга.

Последња обавештења