ПРОЦЕНА РИЗИКА И ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ОД КАТАСТРОФА

јун 28, 2022 | Обавештења

ЈКП „Тврђава“ је добила сагласност Министарства унутрашњих послова на израђена документа Процена ризика и План заштите и спасавања од катастрофа. Процена ризика и План заштите и спасавања од катастрофа су законом предвиђена документа која имају за циљ смањење ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Овај план заштите и спасавања биће потпун када се добију конкретни задаци од јединице локалне самоуправе у циљу раног упозоравања и приправности за извршење постављених задатака. У израду ових докумената ЈКП „Тврђава“ је издвојила 300.000,00 динара.

Последња обавештења