ОБАВЕШТЕЊЕ о предстојећим искључењима дужника са водоводне мреже

мар 28, 2024 | Обавештења

У односу на предстојећу наплату доспелих потраживања по основу испоручених комуналних услуга, запослени у комуналном предузећу предузимају неопходне мере на наплати својих потраживања.
У том смислу обавештавају се суграђани са територије општине да измире своја дуговања по последњем пристиглом рачуну, у супротном биће искључени са водоводне мреже.

Молимо суграђане да редовно измирују своје обавезе по основу рачуна за испоручене комуналне услуге.

 

Последња обавештења