Руководство

Председник надзорног одбора:

  • Михал Кућенич

Чланови Надзорног одбора:

  • Катарина Врабчењак
  • Владимир Топић

ВД директор:

  • Никола Вулетић, мастер правник

Служба за финансијске и рачуноводствене послове:

  • Драгана Гламочанин, руководилац

Служба за правне, опште и административне послове:

  • Ристо Старовић, секретар

Служба водовода и канализације:

  • Зоран Рађеновић, пословођа службе

Служба за комуналну хигијену, управљање комуналним отпадом и димњачарске
услуге:

  • Анте Зовак, пословођа службе

Служба за управљање пијацама и гробљима и за пружање погребних услуга:

  • Зоран Дардић, пословођа службе

Служба саобраћаја и механизације:

  • Владимир Топић, пословођа службе

Служба инвестиција, одржавања и грађевинарства:

  • Војкан Ћулибрк, пословођа грађевинске службе
  • Дамир Гонди, пословођа водоинсталатерске службе

Последња обавештења

Бач временска прогноза