Услуге и ценовник

УСЛУГЕ које обавља ЈКП „Тврђава“ Бач:

 • ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
  • прикључење на водоводну мрежу
  • одржавање водоводне мреже
  • дистрибуција воде
  • прикључење на канализацију
  • одржавање канализационе мреже
  • одвођење и пречишћавање отпадних вода
  • издавање претпројектних услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу
 • ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
 • АУТОБУСКИ САОБРАЋАЈ
 • ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
 • ДИМЊАЧАРСКЕ УСЛУГЕ
 • ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У ОПШТИНИ БАЧ
 • ИЗДАВАЊЕ ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ

ЦЕНОВНИК КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Јавног комуналног предузећа “ Тврђава “ Бач

Последња обавештења

Бач временска прогноза