Јавни позив – продаја расходованог основног средства ТРАКТОР IMT 560

нов 22, 2023 | Обавештења

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП ‘Тврђава“ Бач о продаји  расходованог основног средства – ТРАКТОР IMT 560, број: 02-267/2023-3 од 31.07.2023. године и Решења о образовању комисије за реализацију продаје расходованог основног средства – ТРАКТОР IMT 560, број: 02-446/2023 од 21. новембра 2023. године,  Комисија за спровођење поступка јавне продаје расходованог основног средства – ТРАКТОР IMT 560 ЈКП “Тврђава“ Бач дана 22.11.2023. године расписује:

Ј А В Н И    П О З И В

за достављање писаних понуда за продају расходованог основног средстава

ТРАКТОР IMT 560

Право учешћа на огласу имају правна лица, предузетници, и физичка лица.

Оглас остаје отворен до 4. децембар 2023. године. Неблаговременом ће се сматрати свака понуда која пристигне након наведеног рока.

Оглас ће бити објављен на интернет страници ЈКП „Тврђава“ Бач www.jkptvrdjavabac.rs и на огласној табли предузећа а отварање понуда одржаће се  4. децембра 2023. године ( понедељак ) у 11:30 часова, у просторијама ЈКП “Тврђава“ Бач  М.Тита бр.73, Бач.

Расходовано основно средставо – ТРАКТОР IMT 560 се може видети сваког радног дана док траје оглас у Сектору саобраћаја на адреси Бач улица ЈНА број 68 у времену од 08,00 до 14,00 часова.

JAVNI POZIV – цео текст

Последња обавештења