Ново специјално возило – АУТОСМЕЋАР

јун 6, 2023 | Обавештења

ЈКП „Тврђава“ Бач је набавила ново специјално возило – аутосмећара, марке BMC турског произвођача модел ТGR 1832 4X2 L, euro 6 и EFE надградња за сакупљање комуналног одпада, за које је у предходном периоду спроведен поступак јавне набавке.
Ново специјално возило је испоручено Јавно комуналном предузећу „Тврђава“ Бач.

Данас 6. јуна 2023. године је председник Општине Стево Панић са својим сарадницима обишао ЈКП „Тврђава“ Бач и позитивно оценио набавку новог специјалног возила – аутосмећара са надом да ће се оваква пракса набавке реализовати и у наредном периоду.
Становници Општине Бач ће од 7. јуна 2023. године свакодневно моћи да виде ново специјално возило при извршавању својих свакодневних активности, сакупљању комуналног отпада.

Последња обавештења